วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีกำจัดกลิ่นตัว

จดหมายข่าวดอกเตอร์เมียคินแนะนำวิธีลดกลิ่นตัวง่ายๆ ได้แก่

1. อาบน้ำทุกวัน
2. หลังอาบน้ำ > ให้ซับน้ำบริเวณ "อ่อนไหว" ให้แห้ง
3. หลังอาบน้ำ > ถ้ามีโอกาสนุ่งผ้าขาวม้า หรือโสร่งผึ่งลมหลังอาบน้ำละก็ ดีมากๆ เลย (แต่ช่วงนี้อย่านุ่งโสร่งไปผึ่งลมที่ย่างกุ้ง เพราะอาจถึงตายได้)
4. ทายาป้องกันกลิ่นตัว ซึ่งมีโลหะบางชนิดช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เช่น อลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ บริเวณรักแร้5. เปลี่ยนชุดชั้นใน และถุงเท้าทุกวัน... ถ้ากลิ่นตัวแรงมากอาจต้องเปลี่ยนทุกๆ ครึ่งวันแทน
6. อาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม ฯลฯ อาจทำให้กลิ่นตัวแรงตามไปด้วย > น่าจะลองลดอาหารที่มีกลิ่นแรงก่อนเที่ยงวัน เพื่อไม่ให้คนที่ทำงานด้วยกัน หรือคนที่ต้องติดต่องานด้วยทนไม่ไหว
7 . ถ้ามีกลิ่นฉุนคล้ายแอมโมเนียอาจเป็นผลจากการกินโปรตีนมากเกินไปจนร่างกายนำไปใช้ไม่หมด และเกิดของเสียออกมามากเกิน > ให้ลดอาหารโปรตีน เช่น เนื้อ ปลา ไก่ นม ผลิตภัณฑ์นม ถั่วเหลือง ถั่ว ฯลฯ ให้น้อยลง
8. ผู้หญิงที่มีตกขาว อาจมีกลิ่นคล้ายกลิ่นปลาออกมาได้ > ท่านอาจต้องปรึกษาเภสัชกรหรือหมอใกล้บ้าน เพื่อรักษาตกขาว ซึ่งอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกลิ่นตัวได้